2.สั่งซื้อสินค้า 
   2.1 สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผ่าน Google Form (สูงสุด 3 รายการ)

- ส่งแบบสอบถาม/ใบสั่งซื้อ  2.2 สั่งซื้อผ่านอีเมล์

-ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานผ่านอีเมล์ sales@luckyware.info

-โปรดระบุ รหัสสินค้าและจำนวนท่านต้องการสั่ง (สินค้าขายยกลัง)

 
QR CODE
 2.3 ผ่าน Line ID-ดูรูปสินค้าเพิ่มเติมหรือสอบถามผ่าน Facebook Page

-แอด LIne id "@luckyware" 
line://ti/p/@vff0953r

-โปรดระบุ รหัสสินค้าและจำนวนที่ท่านต้องการสั่ง (สินค้าขายยกลัง)