1.เลือกดูสินค้า 
  1.1 ทางบริษัททำการซื้อขาย ในรูปแบบขายส่งเท่านั้น

-ลูกค้าสามารถเลือกหมวดที่สนใจ หรือ ค้นหาด้วย รหัสสินค้า

ดูสินค้าทั้งหมด


  1.2 เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

-สินค้าจำหน่ายยกลังตามบรรจุของสินค้านั้นๆเท่านั้น ซึ่งแต่ละตัวสินค้าจะมีขั้นต่ำในการสั่งซื้อที่ต่างกัน

-
 ลูกค้าสามารถสังเกตข้อมูลได้จากลายละเอียดสินค้า เช่น "บรรจุ 1ลัง:12ชิ้น" หมายถึงขั้นต่ำในการสั่งคือ 12 ชิ้น


2.สั่งซื้อสินค้า 
  2.1 สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผ่าน Google Form (สูงสุด 3 รายการ)

- ส่งแบบสอบถาม/ใบสั่งซื้อ


  2.2 สั่งซื้อผ่านอีเมล์

-ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานผ่านอีเมล์ sales@luckyware.info

-โปรดระบุ รหัสสินค้าและจำนวนท่านต้องการสั่ง (สินค้าขายยกลัง)

 
QR CODE
 2.3 ผ่าน Line ID-ดูรูปสินค้าเพิ่มเติมหรือสอบถามผ่าน Facebook Page

-แอด LIne id "@luckyware" 
line://ti/p/@vff0953r

-โปรดระบุ รหัสสินค้าและจำนวนที่ท่านต้องการสั่ง (สินค้าขายยกลัง)Luckyware ordering confirm3.ยืนยันการสั่งซื้อ 

  3.1 ยืนยันการสั่งซื้อ

- พนักงานจะทำใบเสนอส่งไปให้ลูกค้า เพื่อยันยืนการสั่งซื้อ

-หลังจากลูกค้าทำการยืนยันและชำระเงินค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไปpayment4.ขั้นตอนการชำระเงิน 

4.1 โปรดชำระ:

  ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี ประเภท
  ธ.ไทยพาณิชย์ บางรัก หจก.สหยิ่งทวีกิจ 054-301-929-1 กระแสรายวัน


4.2 แจ้งการชำระเงิน:

 ช่องทางการแจ้งโอน
ติดต่อ
 1. อีเมล์sales@luckyware
คุณ ทศพร แช่แต้
 2. Line ID@luckywareคุณ ทศพร แช่แต้
 3. โทรศัพท์085-695-4953คุณ ทศพร แช่แต้


หมายเหตุ: 
1. โอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนผ่านช่องทางการติดต่อในข้อ 4.2
2. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสินค้าหลังชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น